Doradztwo prowadzone w formie klasycznej, lub LIVE online - liczba i zakres merytoryczny sesji ustalany indywidualnie

Zrozumienie roli managera w kontekście budowania jego autorytetu leadera, oraz kompetencji merytorycznych koniecznych dla skutecznego zarządzania zespołem, jest w naszej kulturze bardzo zróżnicowane. Niektórzy sądzą, że skoro dają ludziom dobrze zarobić, ci ostatni powinni skakać na żądanie przez okno. Inni znowu wolą wykonać ważniejsze prace sami, bo nikt nie zrobi tego tak dobrze, jak oni. W trakcie prowadzenia setek szkoleń zauważyłem, że wdrożenie skutecznych metod zarządzania zespołem sprawia managerom duży kłopot. 

Zarządzający powinni umieć wykorzystać dobrą praktykę i teorię, tak aby wpływać na procesy i ludzi od strony efektywności działań. Niezbędna jest wiedza o tym, jak należy motywować zespół, tak aby uzyskał on energię dla realizacji celów. Trzeba znać zasady organizowania zebrań, tak aby nie miały one charakteru spotkań towarzyskich. Należy skutecznie delegować zadania, egzekwować ustalenia, planować budżet, oraz znać metody kontroli i rozliczania ludzi z wyznaczonych celów. 

Tylko posiadając odpowiednie kompetencje, managerowie są w stanie budować pewność siebie i skuteczność w działaniu, przekładającą się na osiąganie coraz lepszych wyników a w czasie kryzysu pozwalającą restrukturyzować zespół. Niestety, nie uczą tego żadne szkoły, ani też najlepsze nawet miękkie szkolenia. Pomóc może za to ponad trzydzieści lat mojego praktycznego doświadczenia w zarządzaniu zespołami w wielu firmach i krajach. Zapraszam do kontaktu tych, którzy chcą zastosować "best practice" i wyprzedzić konkurencję. 


Brzmi interesująco? Proszę o kontakt telefoniczny: +48 603 371 091 lub mailowy: szkolenia@arturdlubak.com - opowiem więcej o korzyściach, jakie daje ta usługa i ustalimy roboczy zakres programu dla Państwa.