Coaching prowadzony w formie klasycznej, lub LIVE online - liczba i zakres merytoryczny sesji ustalany indywidualnie

Executive Coaching (EC), jest indywidualnym programem skierowanym do właścicieli firm, prezesów, dyrektorów oraz członków zarządu. Na pewnym poziomie rozwoju organizacji sama intuicja, nawet najlepsza z możliwych, już nie wystarczy. Wsparcie doświadczonego biznesowo coacha pomaga spojrzeć na kwestie zarządzania zespołem z innej perspektywy, wskazując drogę do zdobywania umysłów i serc ludzi w organizacji. EC ma za zadanie: 

  • ukierunkować ścieżkę rozwoju top managera
  • rozwinąć jego kompetencje przywódcze 
  • zbudować dobrą praktykę liderską

Liderzy są odpowiedzialni za wychowanie w organizacjach kolejnych pokoleń przywódców, tak aby firmy w sposób ciągły i systematyczny zwiększały swoją skuteczność biznesową, oraz odpowiedzialność społeczną. To co było dobre piętnaście lat temu, dzisiaj już nie wystarczy. Dlatego też, podobnie jak inne kompetencje, warsztat lidera powinien być kształtowany tak, aby zapewnić firmie maksymalną skuteczność w wykorzystaniu potencjału zespołu.


Brzmi interesująco? Proszę o kontakt telefoniczny: +48 603 371 091 lub mailowy: szkolenia@arturdlubak.com - opowiem więcej o korzyściach, jakie daje ta usługa i ustalimy roboczy zakres programu dla Państwa.