Szkolenia prowadzone w formie klasycznej lub LIVE online - liczba i zakres merytoryczny sesji ustalany indywidualnie

Zrozumienie roli managera w kontekście budowania jego autorytetu leadera oraz kompetencji merytorycznych koniecznych dla skutecznego zarządzania zespołem, jest w naszej kulturze bardzo zróżnicowane. Niektórzy sądzą, że skoro dają ludziom dobrze zarobić, ci ostatni powinni skakać na żądanie przez okno. Inni znowu wolą wykonać ważniejsze prace sami, bo nikt nie zrobi tego tak dobrze, jak oni. W trakcie prowadzenia setek szkoleń zauważyłem, że wdrożenie skutecznych metod zarządzania zespołem sprawia managerom duży kłopot. 

Zarządzający powinni umieć wykorzystać dobrą praktykę i teorię, tak aby wpływać na procesy i ludzi od strony efektywności działań. Niezbędna jest wiedza o tym, jak należy motywować zespół, tak aby uzyskał on energię dla realizacji celów. Trzeba znać zasady organizowania zebrań, tak aby nie miały one charakteru spotkań towarzyskich. Należy skutecznie delegować zadania, egzekwować ustalenia, planować budżet, oraz znać metody kontroli i rozliczania ludzi z wyznaczonych celów. 

Tylko posiadając odpowiednie kompetencje, managerowie są w stanie budować pewność siebie i skuteczność w działaniu, przekładającą się na osiąganie coraz lepszych wyników a w czasie kryzysu pozwalającą restrukturyzować zespół. Niestety, nie uczą tego żadne szkoły, ani też najlepsze nawet miękkie szkolenia. Pomóc może za to ponad trzydzieści lat mojego praktycznego doświadczenia w zarządzaniu zespołami w wielu firmach i krajach. Zapraszam do kontaktu tych, którzy chcą zastosować "best practice" i wyprzedzić konkurencję. 

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA: "ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM": 2 DNI LUB 16h ONLINE

BLOK 1: WSTĘPNA ATESTACJA WIEDZY

BLOK 2: AUTORYTET MENEDŻERA: W każdej branży znajdziemy przykłady firm działających gorzej i lepiej, chociaż posiadają one podobne możliwości, oraz ograniczenia. Jest to szczególnie widoczne na przestrzeni ostatnich, kryzysowych lat: chociaż ogólnie nie jest zbyt dobrze, niektórzy potrafią rozwijać biznes, inni zaś znikają z rynku. Czy odniesienie sukcesu na rynku może być oparte o jeden, charyzmatyczny, inteligentny, przewidujący i genialny autorytet, pełniący rolę lidera? Owszem, może – ale częściej w teorii niż w praktyce. Z jednej strony każdy może stać się „autorytetem”, wrzucając film na YouTube, z drugiej zaś ludzie szukają przewodników i świat biznesu nie jest tutaj wyjątkiem. Zespoły chcą mieć poczucie, że ich szef jest inspiratorem, którego darzą szacunkiem i za którym warto podążać. W module omówimy:

 • Autorytet managera
 • Cechy autorytetu
 • Atrybuty lidera
 • Cechy burzące autorytet
 • Manager inteligentny emocjonalnie
 • Autorytet w akcji
 • Wywierania wpływu, perswazja i argumentacja
 • Ćwiczenia

BLOK 3: MOTYWOWANIE ZESPOŁU: Doskonale wiemy, że osoby zarządzające działami powinny ciągle szukać nowych sposobów na motywowanie, lub podtrzymanie wysokiego poziomu motywacji swoich zespołów. Ten moduł szkoleniowy traktuje o tym, co jest najistotniejsze w przedmiocie motywacji. Każdy manager działu niejednokrotnie zastanawia się, czym lub jak najlepiej i najskuteczniej motywować swoich ludzi. Niektórzy zdają się głównie na systemy i procedury, licząc po cichu na wewnętrzną motywacje samych pracowników. Okazuje się jednak, że motywowanie to nie tylko najważniejszy, ale zarazem najtrudniejszy obszar pracy każdego szefa. Przy tym, świadomy manager powinien wiedzieć, że nie istnieje jeden uniwersalny system motywacyjny ani żaden złoty środek. Sukces ma za to wiele twarzy. W module omówimy:

 • Motywowanie – pięta achillesowa managerów
 • Przegląd współczesnych teorii potrzeb
 • Jaką motywacje stosują firmy?
 • Błędne koło motywacji
 • Teoria X/Y McGregora
 • Motywacja według najnowszych badań
 • Wybrane systemy motywacyjne
 • Ćwiczenia

BLOK 4: PROWADZENIE EFEKTYWNYCH ZEBRAŃ ZESPOŁU: Szefowie działów na ogół w każdym roku organizują i prowadza dziesiątki zebrań ze swoimi zespołami. Tymczasem większość współpracowników uważa, że są one zbędne i niewiele wnoszą do ich codziennej pracy. Co więcej, czasem także szef wyczuwa, że spotkania niczego nie zmieniają. Często po spotkaniu pojawiają się komentarze typu: „Zamiast zwołać zebranie, trzeba było to wszystko napisać w e-mailu”. Jako szefowie jesteśmy także wzywani na zebrania menedżerów lub kierowników i – podobnie jak nasi podwładni – chodzimy na nie niechętnie, mimo iż doskonale wiemy, że są potrzebne. Czy zastanawiasz się czasem, jak powinno wyglądać idealne zebranie? Takie, którego pracownicy wręcz nie mogą się doczekać? W module omówimy:

 • Ile kosztuje 1 godzina spotkania z Twoimi ludźmi?
 • Role zarządzającego w kontekście zebrań
 • Zebranie a spotkanie
 • Zebranie twórcze i robocze
 • Zebrania wg. Patrick'a Lencioni
 • Model zebrań sprzedaży wg. Swayne Hill
 • Elementy psujące zebranie
 • Ćwiczenia

BLOK 5: DELEGOWANIE ZADAŃ I EGZEKWOWANIE USTALEŃ: Delegowanie (przekazywanie) to działanie menedżera, czyniące współpracowników jego partnerami w realizacji danego zadania. Zostają oni umocowani do podejmowania ważnych decyzji w danej sprawie i stają się współodpowiedzialni za wykonanie delegowanego zadania. Osoba, która deleguje pracę nadal pozostaje stale odpowiedzialna za jej realizację – prawidłowo przeprowadzone delegowanie nie oznacza abdykacji. Przekazywanie zadań przez menedżera rozszerza kompetencje zespołu w podejmowaniu decyzji. Oznacza, że decydowanie o działaniach w danej sprawie zostaje przesunięte na niższy stopień w organizacji. Przeciwieństwem efektywnego delegowania jest mikro-zarządzanie, w trakcie którego zarządzający przekazuje zbyt dużo informacji, wskazówek i niezwykle szczegółowo analizuje delegowane zadania. W module omówimy:

 • Po co delegować
 • Korzyści z delegowania
 • Macierz Eisenhowera
 • Analiza ABC
 • Co warto delegować
 • Komu delegować
 • Jak delegować zadanie  
 • Ćwiczenia

BLOK 6: KOŃCOWA ATESTACJA WIEDZY


Brzmi interesująco? Proszę o kontakt telefoniczny: +48 603 371 091 lub mailowy: szkolenia@arturdlubak.com - opowiem więcej o korzyściach, jakie daje ta usługa i ustalimy roboczy zakres programu dla Państwa.