Coaching prowadzony w formie klasycznej lub LIVE online - liczba i zakres merytoryczny sesji ustalany indywidualnie

Coaching menedżerski, to programy skierowane do różnych poziomów zarządzania, począwszy od top managerów, przez kadrę średniego szczebla, aż do specjalistów odpowiedzialnych za poszczególne obszary biznesu. Coaching zmierza do poprawy efektywności pracy samych menedżerów, jak i wzrostu skuteczności taktycznej ich zespołów.  Programy mają za zadanie: 

 • ukierunkować działania menedżera
 • rozwinąć jego kompetencje merytoryczne i komunikacyjne 
 • zbudować dobrą praktykę postępowania

Menedżerowie są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za rezultat operacyjny w organizacjach. Powinni budować procesy tak, aby wysiłki jakie podejmują w sposób ciągły, systematyczny i synergetyczny zwiększały skuteczność biznesu. Dlatego też, podobnie jak kompetencje branżowe, należy systematycznie rozwijać warsztat podmiotowy i komunikacyjny. W przeciwnym wypadku trudno jest budować konkurencyjny potencjał rynkowy.

PRZYKŁADOWY PROGRAM COACHINGU MENADŻERSKIEGO, realizowany u jednego z leaderów rynku high-tech: 8 sesji x 2,5 - 3 h

Automotywacja & motywacja

 • Motywacja w teorii i praktyce
 • Automotywacja
 • Motywowanie zespołu

Zarządzanie informacją i zadaniami

 • Parametryzacja informacji
 • Komunikacja bezpośrednia i elektroniczna
 • Delegowanie zadań

Monitoring wykonania & egzekwowanie ustaleń

 • Aktywność i efektywność
 • Wzmacnianie wykonalności
 • Raportowanie

Metody efektywnego delegowania zadań

 • Aspekty psychologiczne
 • Delegowanie wg. modelu Hersey-Blanchard
 • RACI

Zarządzanie innowacją i zmianą

 • Zmiana w organizacji
 • Motywowanie w zmianie
 • Zasady zarządzania zmianą i innowacją

Zarządzanie konfliktem – cena/jakość/emocje

 • Rodzaje konfliktu
 • Osobowości w konflikcie
 • Metody zarządzania konfliktem

Budowanie odpowiedzialności w zespole

 • Odpowiedzialność indywidualna i zespołowa
 • Czynniki współpracy
 • Dzielenie się wiedzą i informacją

Zarządzanie relacją z klientem (asertywność, na ile mogę sobie pozwolić)

 • Asertywność w relacjach
 • Wyrażanie emocji i poglądów
 • Asertywność w konflikcie


Brzmi interesująco? Proszę o kontakt telefoniczny: +48 603 371 091 lub mailowy: szkolenia@arturdlubak.com - opowiem więcej o korzyściach, jakie daje ta usługa i ustalimy roboczy zakres programu dla Państwa.