Coaching prowadzony w formie klasycznej, lub LIVE online - liczba i zakres merytoryczny sesji ustalany indywidualnie

Coaching Biznesowy (BC), jest programem skierowanym do różnych poziomów zarządzania, począwszy od top managerów, przez kadrę średniego szczebla, aż do specjalistów odpowiedzialnych za poszczególne obszary biznesu. BC charakteryzują działania zmierzające do poprawy efektywności pracy poszczególnych działów, lub w przypadku małych firm - kierunków działań kreatywnych i operacyjnych (np. sprzedaży, marketingu, logistyki, itp.). BC ma za zadanie: 

  • ukierunkować działania managera
  • rozwinąć jego kompetencje merytoryczne 
  • zbudować dobrą praktykę postępowania

Managerowie są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za efektywność operacyjną w organizacjach. Powinni budować procesy w taki sposób, aby kierunki działania za które odpowiadają w sposób ciągły, systematyczny i synergetyczny zwiększały skuteczność całego biznesu. Dlatego też, podobnie jak kompetencje miękkie, twardy warsztat przedmiotowy powinien być kształtowany tak, aby zapewnić firmie maksymalną skuteczność w budowaniu potencjału rynkowego.


Brzmi interesująco? Proszę o kontakt telefoniczny: +48 603 371 091 lub mailowy: szkolenia@arturdlubak.com - opowiem więcej o korzyściach, jakie daje ta usługa i ustalimy roboczy zakres programu dla Państwa.