Coaching prowadzony w formie klasycznej lub LIVE online - liczba i zakres merytoryczny sesji ustalany indywidualnie

Coaching menedżerski, to programy skierowane do różnych poziomów zarządzania, począwszy od top managerów, przez kadrę średniego szczebla, aż do specjalistów odpowiedzialnych za poszczególne obszary biznesu. Coaching zmierza do poprawy efektywności pracy samych menedżerów, jak i wzrostu skuteczności taktycznej ich zespołów.  Programy mają za zadanie: 

  • ukierunkować działania menedżera
  • rozwinąć jego kompetencje merytoryczne i komunikacyjne 
  • zbudować dobrą praktykę postępowania

Menedżerowie są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za rezultat operacyjny w organizacjach. Powinni budować procesy tak, aby wysiłki jakie podejmują w sposób ciągły, systematyczny i synergetyczny zwiększały skuteczność biznesu. Dlatego też, podobnie jak kompetencje branżowe, należy systematycznie rozwijać warsztat podmiotowy i komunikacyjny. W przeciwnym wypadku trudno jest budować konkurencyjny potencjał rynkowy.


Brzmi interesująco? Proszę o kontakt telefoniczny: +48 603 371 091 lub mailowy: szkolenia@arturdlubak.com - opowiem więcej o korzyściach, jakie daje ta usługa i ustalimy roboczy zakres programu dla Państwa.