Dwudniowe zajęcia realizowane są albo w tradycyjnej sali szkoleniowej, albo metodą LIVE online - wybór należy do Państwa.

COVID-19 wprowadził spore zamieszanie do sprzedaży opartej o bezpośrednie spotkania handlowców z klientami. Potem przyszła wojna rosyjsko-ukraińska i sprzedawanie stało się trudniejsze niż kiedyś. Okazało się, że w nowej rzeczywistości kryzysowej klienci mają inne oczekiwania wobec standardów obsługi, jednak w dalszym ciągu chcą budować swój biznes.

Budowanie relacji sprzedażowych i serwisowych zmieniło swój kształt, ale nie przestało mieć znaczenia. Skuteczni handlowcy muszą wykazać się innym zestawem kompetencji w kontakcie z klientem, którego uwagę zaprzątają obecnie nie tylko sprawy zawodowe, ale też kwestie bezpieczeństwa najbliższych, oraz obawy o rozwój sytuacji w przyszłości.

Tych nowych umiejętności nauczymy Państwa zespół. W handlu wygrywają bowiem najlepsi, którzy szybko dostosowują się do nowej sytuacji i nie czekają biernie na lepsze czasy.

Moduł 1: WSTĘPNA ATESTACJA WIEDZY

Moduł 2: POTRZEBY KLIENTÓW W CZASIE KRYZYSU

W trakcie jakiegokolwiek kryzysu potrzeby klientów zmieniają się względem standardowej sytuacji. Handlowcy, którzy nie są w stanie przestawić się na nowe wyzwania, oraz profesjonalnie budować relacji opartych o bezpieczeństwo, nie przetrwają próby czasu i pogrążą organizacje w których pracują. Podczas tej sesji przybliżymy uczestnikom zasady rozpoznawania potrzeb i profesjonalnego budowania relacji w trudnych, kryzysowych uwarunkowaniach. W module omówimy:

 • Zmiany w piramidzie potrzeb klientów
 • Fakty i emocje względem biznesu w przyszłości
 • Profesjonalizm w budowaniu relacji
 • Ćwiczenie

Moduł 3: ROLA I KOMPETENCJE HANDLOWCÓW W KRYZYSIE

Kompetencje handlowców oraz odgrywane przez nich w ubiegłych latach role sprzedażowe znacznie różnią się od tych, które niezbędne są w czasie pandemii. Znaczenia w skutecznej sprzedaży nabiera jedna z podstawowych zasad negocjacyjnych, która nakazuje „miękko” postępować z ludźmi, ale „twardo” podchodzić do merytoryki. Podczas sesji wskażemy uczestnikom rodzaje postaw i kompetencji przybliżające do zamknięcia sprzedaży. W module omówimy:

 • Komunikacja i zarządzanie relacjami
 • Hunting vs. farming w trudnych czasach
 • Koło kompetencji jako klucz do sukcesu
 • Ćwiczenie

Moduł 4: SKUTECZNA KOMUNIKACJA ZDALNA

Tradycyjne metody sprzedaży w nowych uwarunkowaniach zawodzą. Dzieje się tak, ponieważ prowadzenie dialogu z klientem oparte o niedoskonały warsztat, oraz nieumiejętnie wykorzystywane narzędzia, nie mogą doprowadzić do sukcesu sprzedażowego. Zmieniają się czasy, mentalność, technologia, a więc i sposoby dotarcia do współrozmówców. Podczas tej sesji zapoznamy uczestników z zasadami prowadzenia nowoczesnej sprzedaży w trudnych sytuacjach. W module omówimy:

 • Sprzedaż tradycyjna i elektroniczna (telefon, online, mailing)
 • Zasady prowadzenia zdalnej komunikacji handlowej
 • Rozpoznawanie typów transakcyjnych
 • Ćwiczenie

Moduł 5: WARSZTAT HANDLOWCA W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Warsztat handlowców stosowany w czasie pandemii różni się od tego z przeszłości. Niestety, zaledwie jeden na stu sprzedających dysponuje kompetencjami, pozwalającymi obecnie na skuteczne zamykanie sprzedaży lub przekonywanie klientów do własnych argumentów. Warsztat to podstawa, bez której zaplanowana sprzedaż się nie odbędzie. Dlatego też, nauczymy uczestników praktycznego zastosowania elementów profesjonalnego warsztatu. W module omówimy:

 • Umiejętność budowania korzyści
 • Zarządzanie zastrzeżeniami i obiekcjami
 • Socjotechnika przekonywania
 • Ćwiczenie

Moduł 6: WYKORZYSTANIE NARZĘDZI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Umiejętność wykorzystania warsztatu we współczesnych środkach komunikacji elektronicznej nie jest powszechna. Mogłoby się wydawać, że przeprowadzenie rozmowy telefonicznej, czy video call’a, jest proste, ale niestety tak nie jest. Handlowcy nie stosują się do zasad, nie przygotowują struktury rozmowy, nie planują jej przebiegu i piszą słabe jakościowo maile. W trakcie sesji pokażemy uczestnikom na czym polega skuteczne wykorzystanie narzędzi komunikacji elektronicznej. W module omówimy:

 • Rozmowa telefoniczna i narzędzia voice calling’u
 • Rozmowa online i narzędzia video calling’u
 • Copywriting i edytory tekstu
 • Ćwiczenie

Moduł 7: PRAKTYCZNE WARSZTATY KOMUNIKACJI HANDLOWEJ

Sesja poświęcona jest praktycznym ćwiczeniom warsztatowym, utrwalającym zdobyte na szkoleniu kompetencje, tak aby w praktyce sprawdzić każdy z nowo poznanych elementów. Omówienie zagadnień w trakcie szkolenia, jest zaledwie początkiem kształtowania poprawnej technologii sprzedaży i wymaga intensywnych działań praktycznych. Mamy nadzieję, iż po zakończeniu szkolenia będą one kontynuowane i zapewnią uczestnikom oczekiwane sukcesy sprzedażowe. W module przećwiczymy:

 • Prowadzenie rozmowy telefonicznej 1x1
 • Prowadzenie video call’a 1x1/2/3
 • Redagowanie maili
 • Ćwiczenia

Moduł 8: KOŃCOWA ATESTACJA WIEDZY


Brzmi interesująco? Proszę o kontakt telefoniczny: +48 603 371 091 lub mailowy: szkolenia@arturdlubak.com - opowiem więcej o korzyściach, jakie dają poszczególne szkolenia i ustalimy roboczy zakres programu dla Państwa.