Dwudniowe zajęcia realizowane są albo w tradycyjnej sali szkoleniowej, albo metodą LIVE online - wybór należy do Państwa.

Szkolenie dedykowane jest dla początkujących handlowców. Celem szkolenia jest rozwijanie krok po kroku kompetencji, które są niezbędne w prowadzeniu skutecznej sprzedaży. Dyskusja i ćwiczenia są interaktywne. Po szkoleniu handlowcy będą wyposażeni w narzędzia należące do podstawowego warsztatu sprzedażowego i będą umieli je zastosować w kontakcie z podstawowymi typami psychologicznymi współrozmówców.

BLOK 1: WSTĘPNA ATESTACJA WIEDZY

BLOK 2: KOMPETENCJE W PROCESIE SPRZEDAŻY: Zaczniemy od omówienia procesu komunikacji handlowej. Jest to niezbędne dla zrozumienia metod wdrażanych na każdym szczeblu argumentacji sprzedażowej. Często nawet doświadczeni handlowcy mylą pojęcia, nie przestrzegają zasad i bagatelizują wagę poszczególnych etapów procesu sprzedaży, co skutkuje spadkiem efektywności. Omówimy i przećwiczymy następujące tematy:

 • Proces komunikacji handlowej
 • Koło kompetencji
 • Koło oferty 
 • Ćwiczenia

BLOK 2: TYPOLOGIE STRON: Uczestnicy zapoznają się z podstawowym podziałem osobowościowym klientów i sprzedawców według temperamentów, oraz zdobędą wiedzę na temat roli poszczególnych charakterystyk w praktyce sprzedażowej. Poprzez ćwiczenia nauczą się rozpoznawać typy klientów i budować do nich argumentację w dedykowany sposób, przybliżający do zamknięcia sprzedaży. Omówimy i przećwiczymy następujące tematy:

 • Podstawy typologii temperamentów
 • Podstawy typologii transakcyjnej
 • Systemy reprezentacji
 • Ćwiczenia

BLOK 3: BADANIE POTRZEB: Co jest przyczyną braku skuteczności sprzedawców? Często brak umiejętności zadawania odpowiednich pytań w procesie sprzedaży. Skutecznych handlowców wyróżnia umiejętność badania potrzeb klientów a następnie wiązania ich ze swoją ofertą. Słabi sprzedawcy wciskają klientom bajer. Nauczymy uczestników rodzajów pytań, oraz technik ich zadawania. Omówimy i przećwiczymy następujące tematy:

 • Motywatory zakupowe
 • Rodzaje pytań
 • Zadawanie pytań
 • Ćwiczenia

BLOK 3: PODSTAWY JĘZYKA KORZYŚCI: Doświadczenie zarządzających sprzedażą oraz trenerów pokazuje, że ponad 90% sprzedawców nie zna korzyści wynikających z ich oferty. Handlowcy koncentrują się zazwyczaj na omówieniu cech i klienci nie wykazują zainteresowania. W trakcie sesji nauczymy uczestników argumentowania w języku korzyści, tak aby klienci mogli zrozumieć, co dzięki ofercie uzyskają. Omówimy i przećwiczymy następujące tematy:

 • Budowanie argumentów
 • Argumentacja w ramach 4P
 • Model CK
 • Ćwiczenia

BLOK 6: KOŃCOWA ATESTACJA WIEDZY


Brzmi interesująco? Proszę o kontakt telefoniczny: +48 603 371 091 lub mailowy: szkolenia@arturdlubak.com - opowiem więcej o korzyściach, jakie daje to szkolenie.