Dwudniowe zajęcia realizowane są albo w tradycyjnej sali szkoleniowej, albo metodą LIVE online - wybór należy do Państwa.

Sesje dedykowane są zarówno dla handlowców, jak i managerów. Celem szkolenia jest ugruntowanie i rozwijanie kompetencji, które znacznie zwiększają efektywność negocjacyjną i usprawniają warsztat handlowców. Dyskusje i ćwiczenia są interaktywne. Po szkoleniu handlowcy będą umieli zastosować nabytą wiedzę tak, aby prowadzić skuteczne negocjacje. Będą wiedzieli, jak wykorzystać technologię negocjacji w sposób, który pozwoli uodpornić się na zagrania strony przeciwnej i realizować założone cele.

BLOK 1: WSTĘPNA ATESTACJA WIEDZY

BLOK 2: META-PROGRAMY: Każdy z nas w sposób nieświadomy filtruje informacje dochodzące z otoczenia. Automatycznie odrzucamy jedne informacje a przyswajamy inne, nadając faktom znaczenie i kategoryzując je w pamięci. Te filtry, to meta-programy decydujące o skupieniu uwagi klienta na argumentacji handlowca. Nauczymy uczestników rozpoznania tych filtrów, kierujących myśleniem klientów. Omówimy i przećwiczymy następujące tematy:

 • Kwantyfikacja argumentów 
 • Przegląd meta-programów
 • Meta-programy w języku korzyści
 • Ćwiczenia

BLOK 3: STYLE NEGOCJACYJNE: Skuteczni negocjatorzy powinni umieć dopasowywać się do stylistyki negocjacyjnej drugiej strony. Jeżeli brakuje im tej kompetencji, nie powinni liczyć na powodzenie, ponieważ dostrojenie się jest podstawą do taktycznego działania.. Nauczymy uczestników jak powinno się identyfikować typy negocjatorów oraz do nich dostosować, tak aby osiągać zamierzony skutek. Omówimy i przećwiczymy następujące tematy:

 • Style negocjacyjne
 • Typologia negocjatorów
 • Podstawy analizy transakcyjnej
 • Ćwiczenia

BLOK 4: TECHNIKI NEGOCJACYJNE: Technik negocjacyjnych jest przynajmniej ze sto. Można jednak przyjąć, iż w 80% sytuacji stosujemy zaledwie dziesięć z nich. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się ich zastosowania, oraz sposobów przeciwdziałania technikom używanym przez kontr-negocjatorów. Pozwoli to zachowywać kontrolę nad procesem negocjacji, oraz doskonalić własny warsztat. Omówimy i przećwiczymy następujące tematy:

 • Podstawowe techniki negocjacyjne
 • Metody przeciwdziałania
 • Zarządzanie konfliktem
 • Ćwiczenia

BLOK 5: WARSZTATY: Podczas ćwiczeń zespołowych uczestnicy będą mogli wykorzystać całą zdobytą wiedzę, tak aby metodycznie zarządzać fazami negocjacji To pozwoli kierować procesem w sposób opanowany i przewidywalny. Pogłębienie umiejętności ma na celu powstanie nawyków już od etapu przygotowania się, tak aby zapewnić płynność poruszania się pomiędzy elementami MAX – BATNA - MIN. Jest to niezaprzeczalny atut, chociażby w chwili pojawienia się sygnałów o zbliżającym się impasie lub konflikcie. 

BLOK 6: KOŃCOWA ATESTACJA WIEDZY


Brzmi interesująco? Proszę o kontakt telefoniczny: +48 603 371 091 lub mailowy: szkolenia@arturdlubak.com - opowiem więcej o korzyściach, jakie daje to szkolenie.