Dwudniowe zajęcia realizowane są albo w tradycyjnej sali szkoleniowej, albo metodą LIVE online - wybór należy do Państwa.

Sesje dedykowane są zarówno dla handlowców, jak i managerów. Celem szkolenia jest ugruntowanie i rozwijanie kompetencji, które znacznie zwiększają efektywność sprzedaży i usprawniają warsztat handlowców. Dyskusje i ćwiczenia są interaktywne. Po szkoleniu handlowcy będą umieli zastosować nabytą wiedzę tak, aby prowadzić skuteczną sprzedaż. Będą wiedzieli, jak wykorzystać technologię perswazji w kontakcie z różnymi typami psychologicznymi współrozmówców, w tym z trudnymi klientami.

BLOK 1: WSTĘPNA ATESTACJA WIEDZY

BLOK 2: TYPOLOGIE STRON: Uczestnicy sesji zapoznają się z podziałem osobowościowym klientów i sprzedawców według kilku metodologii, oraz zdobędą wiedzę na temat roli poszczególnych charakterystyk w praktyce sprzedażowej. Poprzez ćwiczenia nauczą się rozpoznawać typy klientów i prowadzić do nich argumentację w ukierunkowany sposób, przybliżający do zamknięcia sprzedaży. Omówimy i przećwiczymy następujące tematy:

 • Typologia psychologiczna
 • Typologia transakcyjna
 • Systemy reprezentacji
 • Ćwiczenia

BLOK 3: JĘZYK KORZYŚCI: Doświadczenie zarządzających sprzedażą oraz trenerów pokazuje, że ponad 90% sprzedawców nie zna korzyści wynikających z ich oferty. Handlowcy koncentrują się zazwyczaj na omówieniu cech i klienci nie wykazują zainteresowania. W trakcie sesji nauczymy uczestników argumentowania w języku korzyści, tak aby klienci mogli zrozumieć, co dzięki ofercie uzyskają. Omówimy i przećwiczymy następujące tematy:

 • Podstawy języka korzyści
 • Model CK
 • Model CZK
 • Ćwiczenia

BLOK 4: ZARZĄDZANIE OBIEKCJAMI: Wielu handlowców jest przekonanych o słuszności zbijania lub też zwalczania obiekcji klientów. Świadomi sprzedawcy wiedzą, iż obiekcjami należy zarządzać tak, aby nie pozostawiać w głowach klientów ognisk zapalnych. Skuteczne zarządzanie obiekcjami, to nie jest jedna umiejętność, a kilkanaście różnych. Nauczymy uczestników skutecznie neutralizować obiekcje. Omówimy i przećwiczymy następujące tematy:

 • Modele tradycyjne
 • Metody aktywne
 • Metody socjotechniczne
 • Ćwiczenia

BLOK 5: WARSZTATY: Podczas ćwiczeń 1 na 1, oraz 2 na 2 uczestnicy będą mogli wykorzystać całą zdobytą wiedzę na poszczególnych etapach procesu sprzedaży. To pozwoli nim kierować w sposób opanowany i przewidywalny. Przećwiczenie umiejętności w praktyce ma na celu również zwrócenie uwagi na etap przygotowania się, tak aby zapewnić płynność, rzeczowość i logikę w budowaniu argumentacji, która ma prowadzić handlowców do płynnego przejścia od skutecznej sprzedaży do fazy negocjacyjnej. 

BLOK 6: KOŃCOWA ATESTACJA WIEDZY


Brzmi interesująco? Proszę o kontakt telefoniczny: +48 603 371 091 lub mailowy: szkolenia@arturdlubak.com - opowiem więcej o korzyściach, jakie daje to szkolenie.