Coaching prowadzony w formie klasycznej, lub LIVE online - liczba i zakres merytoryczny sesji ustalany indywidualnie

Coaching Zespołowy (TB), jest programem skierowanym do wszystkich szczebli w organizacji, ukierunkowanym na działania prowadzone z zespołem, oraz jego managerem. Sesje mogą być prowadzone indywidualnie z poszczególnymi osobami, jak też grupowo - z całą ekipą, lub jej częścią. Program jest nakierowany na budowanie motywacji, zaangażowania w pracę, oraz poprawę komunikacji tak w kręgu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. TB ma za zadanie: 

  • zaszczepić identyfikację z systemem wartości firmy
  • zbudować świadomość zespołową 
  • zwiększyć zaangażowanie w realizację celów biznesowych

Bez zmotywowanego, zaangażowanego i zgranego zespołu, zarówno wysiłek managerów, jak i liderów idzie na marne. Wypracowanie nawyków, które wprowadzą do pracy zespołowej nową jakość, wymaga często uruchomienia zewnętrznego autorytetu. Jego rolą jest spojrzenie na problemy z innej perspektywy a następnie wypracowanie z zespołem rozwiązań opartych o miękkie kompetencje komunikacyjne, które zwiększą skuteczność współdziałania.


Brzmi interesująco? Proszę o kontakt telefoniczny: +48 603 371 091 lub mailowy: szkolenia@arturdlubak.com - opowiem więcej o korzyściach, jakie daje ta usługa i ustalimy roboczy zakres programu dla Państwa.